A venda, ata non fai moito, consistía en que unha persoa usuaria contactaba directamente cunha tenda, negocio ou persoa para adquirir un produto e/ou servizo, un comercial vendíallos e pechaba o proceso de venda. Pero isto cambia coa chegada de Internet e a libre información.
Angélica Vidal, de Talento y Branding, explicounos durante o Freelancers Day 2019 que o proceso anterior cambiou. Agora cando un usuario ou usuario ten unha necesidade, busca por si mesmo a información (ben a través da rede ou ben preguntando) e crea o seu propio criterio, sendo o momento no que realiza a compra.
Todo este novo proceso pode ser aproveitado traballando as redes sociais, pasando o éxito desta estratexia pola xeración de valor.

Novas competencias da xestión de vendas

 • Manexar as redes sociais para achegarnos aos usuarios/as.
 • Cambiar o chip na xestión do tempo.
 • Crear un personal branding sólido.
 • Dicir non ao slogan de sempre (empregar a persuasión fronte a agresividade e, de ser posible, con evidencias obxectivas).

Linkedin e a estratexia de Social Selling

Vamos centrar a estratexia de social selling nesta rede por varios motivos. Conta con 600 millóns de persoas usuarias en todo o mundo e 30 millóns de empresas, operando en máis de 200 países. Ademais, o 45% das persoas usuarias forman parte da dirección das súas empresas, toman as decisións ou teñen acceso directo aos responsables deste feito, sendo empregada por un 91% dos executivos/as como fonte de información profesional.
Para desenvolver a estratexia de social selling en Linkedin temos que ter en conta:
 • Aportar valor.
 • Prospección.
 • Cualificación.
 • Contactar.
O contido ten que estar enfocado e ser complementario á solicitude de contacto. A calidade debe ser máis importante que a cantidade.

Titular e extracto

O titular debe estar concentrado en 120 caracteres e responder a quen somos e como axudamos ao noso cliente. Un truco para saber se está ben redactado é ir á pestana de emprego e comprobar se Linkedin amosa de forma orgánica empregos relacionados coa propia actividade.
O extracto desenvolve o titular e aquí pode ampliarse a información falando dos beneficios dos nosos servizos, escribindo sobre a nosa experiencia e formación, indo directamente ao foco e obxectivo, definindo as nosas cualidades, etc. Ante todo, non se debe perder o foco do que se quere vender (sexa traballo ou produto) e, se hai diferentes tipos de clientes aos que nos diriximos, buscar un punto en común ou enfocarnos no rendible. Débese fuxir do xeral e empregar unha CTA (chamada á acción) clara.

Integrar o email no proceso de venda

Unha vez que temos realizado o primeiro contacto por Linkedin, imos incluír o email. A secuencia do proceso sería:
 • Buscar ao cliente en Linkedin.
 • Ter un perfil enfocado para atraer a ese cliente.
 • Mandar unha solicitude de contacto.
 • Aproveitar a solicitude de contacto para incluír o seu permiso para cumprir coa protección de datos e enviar un primeiro correo.
 • Mandar un segundo contacto por Linkedin a modo recordatorio do correo electrónico.
 • Crear secuencia de emails.
 • Resposta (peche da visita).

Post relativi

0 commento(i)